Barritskov

Dyrkning og sædskifte

På Barritskov driver vi et multifunktionelt økologisk skov- og landbrug i de smukke omgivelser på kanten af Vejle Fjord. Vi driver gården som et økologisk eksperimentarium, hvor stadig nye udviklingsmuligheder af økologisk drift afprøves. Driften tilrettelægges, så vi tager størst muligt hensyn til områdets natur, jordbund, fauna og flora.

Barritskov - afgrøder
Markdrift på Barritskov

Skov

Skoven på 375 ha er FSC og økologisk certificeret. Formålet med driftsformen er at skabe maksimal økologisk og økonomisk stabilitet ved at producere træ af høj kvalitet i et dyrkningssystem, der tager mest mulig hensyn til den biologiske mangfoldighed. Skovdriften baserer sig på hjemmehørende træarter i stor alders-, diameter- og artsvariation med et permanent kronetag uden ren afdrift. Skoven forynger sig selv ved naturlige processer. Hugsten i den modne vedmasse foregår som diameterhugst. Hjemmehørende   arter er på Barritskov især bøg, ask, eg, ær, el og avn-bøg .

Markdriften

Jorden dyrkes i dag både biodynamisk og økologisk. Der er ca. 475 ha der indgår i sædskiftet. De væsentligste salgsafgrøder er havre, vinterrug, vinterspelt og hestebønner. Derudover har vi et større areal liggende i vedvarende græs.

Køerne

Der er i dag ca. 70 ammekøer incl. opdræt der afgræsser Barritskovs jorde.  De afgræssende køer giver et utroligt smukt og levende billeder af et moderne landbrug.

Stedet i dag, historie og kulturbetydning

Gravhøje og stendysser

Barritskovs marker vidner om, at området har været beboet og opdyrket af mennesker helt tilbage til stenalderen. På Barritskovs jorde findes den største samling af megalitgrave i Vejle amt og giver mulighed for at følge flere tusinde års vekslende begravelsesskik.

Gådefulde monumenter

Fortidsminderne på Barritskovs jorde stammer fra den periode af oldtiden, der kaldes bondestenalderen. De er 5.500 år gamle, hvilket er ældre end trinpyramiderne i Ægypten. Ved bondestenalderens begyndelse ændredes folks livsgrundlag; de tidligere jægere og samlere bosatte sig og begyndte at opdyrke jorden. Det resulterede i anlæggelsen af de største og mest gådefulde gravmonumenter i landets historie.

Megalitgrave

Gravene kaldes megalitgrave udledt af de græske ord “megas” (stor) og “lithos” (sten). De ældste megalitgrave er mindre gravkamre med eller uden gang, såkaldte dysser. Med tiden byggedes gravkamrene større og altid med gang. Det bevirkede, at gravene kunne anvendes til flere efterfølgende begravelser. De yngste megalitgrave kaldes jættestuer, fordi man i gamle dage mente, de måtte være bygget af kæmpevæsner med overmenneskelige kræfter.

Barritskov i dag

Barritskov er en gammel gård, der første gang omtales i skriftlige kilder i 1261. Det ældste Barritskov lå i skoven, tæt på kysten, og det andet ligger som en ruin i parken. Den nuværende hovedbygning blev bygget i 1914-16, og er bolig for Rikke og Thomas Harttung som ejer Barritskov.

Aarstiderne

Aarstiderne.com der leverer økologiske måltidskasser i hele landet har i dag et af deres hovedsæder på Barritskov. Det er her alle måltidskasser bliver pakket og derefter sendt ud i landet.

Barritskov

Hvem er vi

Thomas Harttung, ejer af Barritskov.

Harald Hvalkof Kristensen er direktør for Barritskov Landbrug.

Leif Rørbye varetager pasning af køerne og hjælper til med pasning af jorden.

Vil du vide mere?

Vi dyrker mad til mennesker og dyr samtidig med at vi opbygger kulstof, frugtbarhed og natur

KONTAKT OS