Biodynamisk Landbrug og dronesprøjtning

Hele Barritskov Landbrug dyrkes biodynamisk. Biodynamisk Landbrug tager udgangspunkt i Rudolf Steiners landbrugsforedrag fra 1920. Nogle godsejere i Sydtyskland spurgte Steiner hvad de skulle gøre, da de kunne se at frugtbarheden af deres jorde blev dårligere og dårligere. Og på den baggrund skrev Steiner Landbrugsforedraget. Siden dengang er der blevet arbejdet meget med forståelsen af den biodynamiske dyrkning.

Den biodynamiske dyrkning fremmer i særlig grad kvaliteten af produktet – men det er ikke den kvalitet som vi kender som højt udbytte og flotte gulerødder. Det er en indre kvalitet eller energi der understøtter os som mennesker. Som vi forstår det var det Steiner udgangspunkt at biodynamiske produkter skulle understøtte os i vores udvikling som mennesker – både sjælelig og åndelig.

Derfor behandler vi i dag vores marker med de biodynamiske præparater. Dvs. at vi minimum 2 gange om året ud sprøjter biodynamiske præparater – disse præparater styrker den indre kvalitet af afgrøderne.

Vi fremstiller selv præparaterne her på Barritskov og det betyder at vi her i efteråret 2021 nedgravede ca. 1500 fyldte kohorn – der ligger de så nedgravet og indfanger vinterens energier. Og når foråret så atter banker på graver vi hornene op, tømmer dem og udrører indholdet ud i vand og udsprøjter præparaterne på jorden. Alt sammen for at understøtte vores afgrøders kvalitet.

Vi bruger 2 præparater. Tidligt på foråret udsprøjter vi humuspræparatet der har været i kohornet. Humuspræparatet fremmer jorden evne til at komme tidligere i gang og få banket kulden væk og afgrøden i gang. Kiselpræparatet er et præparat der indfanget sollyset energi og understøtter planternes vækst og energi i den sidste del af sæsonen.

Biodynamisk landbrug på Barritskov
Biodynamisk landbrug på Barritskov

Dronesprøjtning

Vi har købt en DJI sprøjtedrone – på den måde undgår vi at køre i marken/afgrøden, når vi skal sprøjte præparater. Dronen kan tage 30 l i tanken, og vi udsprøjter 12,5 l/ha, dermed er der til godt 2 ha for hver tankfuld. Det betyder, at vi kommer til at flyve ca. 13-1400 tankfulde med biodynamiske præparater i 2022. Dronen vejer ca. 76 kg, når tanken er fyldt, og den kan flyve ca. 12 min før batteriet skal genoplades.

Så det er et stort arbejde, vi gør for at opnår den biodynamiske kvalitet – men vi er sikre på, at vores forbrugere kan mærke det…

Vi er jo også økologer … For at et produkt kan være biodynamisk, skal det være økologisk dyrket 😊

Hov – vi var lige ved at glemme at fortælle, at man skal også have drøvtygger som f.eks. køer for at kunne godkendes som biodynamiker. Derfor har vi ammekvæg på alle 3 ejendomme – nyd synet af dem, når du kommer forbi en varm sommerdag.

Biodynamisk landbrug på Barritskov

Vil du vide mere?

Vi dyrker mad til mennesker og dyr samtidig med at vi opbygger kulstof, frugtbarhed og natur

KONTAKT OS