Krogerup

Dyrkning og sædskifte

Udover jorden omkring Krogerup har vi forpagtet en del kommunale jorde, men også almindelig landbrugsjord bl.a. ved Esrum sø. Vi dyrker i dag et samlet areal på ca. 250 ha i Nordsjælland. Alle marker dyrkes biodynamisk og økologisk. Som salgsafgrøder dyrker vi hovedsageligt hestebønner, havre og vinterrug. Derudover har vi en del vedvarende græsmarker og overdrev.

Krogerup
Krogerup
Krogerup

Stedet i dag, historie og kulturbetydning

Krogerup Avlsgård

Nord for Humlebæk, 10 km syd for Helsingør, ligger Krogerup Avlsgård. Gården ejes af Miljø- og Energiministeriet, og er forpagtet af Thomas Harttung. Gården drives som en økologisk og biodynamisk ejendom.

Avlsgården er nabo til den velkendte Krogerup Højskole, og kun et stenkast borte, ned mod Øresund, ligger kunstmuseet Louisiana. Louisianas hovedbygning er faktisk bygget som familien Bruns sommerhus. Familien Brun boede på Krogerup fra 1810 til 1942, hvorefter de solgte den til staten. Krogerup Højskole overtog bygningerne i 1946. Hele landskabet omkring Krogerup er fredet som en del af den såkaldte Kellerisfredning.

Skovene omkring Krogerup

Krogerup hører under Kronborg Statsskovdistrikt. Skoven domineres af bøg, eg og ask, men ær, spidsløn, rødeg og lind er også med til at præge skovbilledet. Dele af skoven er naturskov, hvilket betyder, at skoven i vid udstrækning får lov til at passe sig selv. Skovene og det øvrige landskab er meget velegnet til gåture. Skov- og Naturstyrelsen har udgivet en vandretursfolder for Krogerup og Humlebæk.

Adresse:
Krogerup Avlsgård
Krogerupvej 3
3050 Humlebæk

Aarstiderne

Aarstiderne.com, der leverer økologiske måltidskasser i hele landet, har i dag et af deres hovedsæder på Barritskov. Det er her alle måltidskasser bliver pakket og derefter sendt ud i landet.

Fælleshaverne

Vil du gerne selv dyrke grønsager, så kan du blive en del af fælleshaverne.  Fælleshaverne lejer et lille stykke af vores jord på Krogerup. – Du kan læse mere om Fælleshaverne på www.faelleshaverne.com

Kølster Malt og Øl

Kølster øl producerer fremragende øl, der både er biodynamiske og økologiske. Kølster Malt og Øl har deres bryggeri liggende på Krogerup.

Krogerup

Hvem er vi

Harald Hvalkof Kristensen er direktør for Barritskov Landbrug.
Krogerup drives som en del af Barritskov Landbrug.

Svend er vores daglige mand på stedet.
Udover at servicere lejerne så varetager Svend også den daglige tilsyn med driften.

Vil du vide mere?

Vi dyrker mad til mennesker og dyr samtidig med at vi opbygger kulstof, frugtbarhed og natur

KONTAKT OS